5. Roy Verduyn

Ondernemer, 36 jaar en woon 6 jaar in Essendael. In de gemeente ben ik o.a. actief geweest als voorzitter van 2 ondernemersverenigingen. Mijn kennis, ervaring, energie en openheid zou ik graag willen inzetten voor de gemeente Albrandswaard. Ik sta voor een schoon en veilig Albrandswaard met behoud van het dorpse gevoel met mooie polders en zonder windmolens.