Bomen

Albrandswaard kenmerkt zich als dorpen tussen groen en stad. Ook binnen de kernen staan relatief veel bomen. Wanneer bomen om wat voor reden dan ook moeten verdwijnen worden daar nieuwe bomen voor in de plaats gezet. Wanneer dat niet op dezelfde plek mogelijk is wordt er een andere plaats gezocht. Op plaatsen waar deze ook in de toekomst langdurig kunnen blijven staan kunnen meer bomen worden geplaatst zolang dat in de omgeving past.

Voor waardevolle bomen en bossages heeft de Albrandswaard een vergunningplicht wanneer daar delen van moeten worden gekapt. Bij andere, grootschalige, onderhoudswerkzaamheden van groen waarbij bomen moeten worden verwijderd moet goed met de omwonenden worden gecommuniceerd en overleg worden gepleegd.