30 km zone's

Wegen waar woningen langs staan en die niet gebruikt worden of zijn aangewezen als doorgaande weg of ontsluitingsweg kunnen in overleg met de daar aanwonenden worden aangewezen als 30 km weg. In overleg met bewoners kunnen grotere gebieden als 30 km zone worden aangewezen.