Openbaar Vervoer

Openbaar vervoer is belangrijk voor de zelfstandigheid van onze inwoners die geen auto hebben of niet (meer) in staat zijn om auto te rijden voor het Woon-Werkverkeer, dagelijkse activiteiten of de sociale contacten.

De VVD is van mening dat een ieder de vrijheid heeft om een keuze te maken op welke manier hij of zij van A naar B wil gaan. Iedereen die ervoor kiest om met het OV te reizen en het kan betalen moet die keuze ook voor zichzelf maken. Wanneer iemand door zijn of haar persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) niet in staat is dit te betalen, maar wel noodzakelijk met het OV moet reizen moet dat mogelijk worden gemaakt, maar niet alleen voor alle ouderen.

Buslijnen

Het openbaar vervoer binnen Albrandswaard wordt verzorgd door de RET. Wij ondersteunen een zo effectief mogelijk OV-netwerk waar de hoeveelheid passagiers een belangrijk, maar niet het enige criterium is. De gemeente kan niet zelfstandig buslijnen gaan financieren, maar ondersteund wel initiatieven als de buurtbus die vanuit de inwoners worden opgestart.

De VVD is voor een onderzoek naar de haalbaarheid en kosten van een directe busverbinding met het treinstation van Barendrecht. Inwoners laten zich niet door gemeentegrenzen beperken en verhuizen naar of werken door het hele land. Een directe busverbinding vanuit Albrandswaard naar het NS treinstation in Barendrecht kan een welkome aanvulling zijn op het vervoersaanbod en is daarmee het onderzoeken waard.