Marco Goedknegt

Marco Goedknegt studeerde Organische Chemie en werkte vervolgens in zowel de gezondheidszorg, in de industriële omgeving van de Rotterdamse haven en in enkele meer commerciële functies. Hij kent zijn weg in vele verschillende omgevingen en netwerken.

In 2002 is Marco lid geworden van de VVD en vanaf het begin actief geweest in het bestuur. Na het vertrek van Koos de Loof als voorzitter heeft Marco die taak eind 2002 overgenomen tot aan het moment dat hij verkiesbaar was voor de verkiezingen van 2006. In 2008 werd Marco gekozen tot fractievoorzitter en ook na de verkiezingen van 2010 bleef de VVD fractie onder zijn leiding. Na verkiezingswinst van de VVD-lokaal werd Marco op 8 mei 2014 na een korte onderhandelingsperiode geïnstalleerd als wethouder.