Standpunten

 • Inwoners & Bestuur

  Bar Samenwerking

  Albrandwaard blijft deel uit maken van de BAR samenwerking

  Lees meer
 • Duurzaamheid & Energie

  Windmolens

  Geen windmolens in Albrandswaard

  Lees meer
 • Financiën

  Hondenbelasting

  De VVD Albrandswaard is tegen hondenbelasting

  Lees meer
 • Sociale Zaken

  Tegenprestatie

  Als je in de bijstand zit kan je met een tegenprestatie iets doen voor de maatschappij en voor je eigen toekomst.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Meer BOA's op straat

  De VVD wil in Rhoon, Poortugaal en Portland ieder 2 BOA's

  Lees meer
 • Inwoners & Bestuur

  Bewonersparticipatie

  Bewonersparticipatie is vanzelfsprekend bij veranderingen in de buurt.

  Lees meer
 • Inwoners & Bestuur

  Bilbliotheek

  De bibliotheek van de toekomst is niet meer een gebouw vol boeken.

  Lees meer
 • Inwoners & Bestuur

  Burgerinitiatieven

  De gemeente moet, waar mogelijk burgerinitiatieven met een maatschappelijk belang faciliteren

  Lees meer
 • Inwoners & Bestuur

  Een eigen loket

  Een eigen gemeenteloket voor Rhoon, Poortugaal en Portland.

  Lees meer
 • Inwoners & Bestuur

  Fusie van gemeenten

  Fuseren of niet?

  Lees meer
 • Duurzaamheid & Energie

  Afvalscheiding is een must

  Afvalscheiding is een must voor onze toekomst. Beter scheiden betekent lagere kosten en dus minder belasting.

  Lees meer
 • Duurzaamheid & Energie

  Energieopgave

  Energie neutraal in de toekomst is een uitdaging voor vooral de woning eigenaren.

  Lees meer
 • Duurzaamheid & Energie

  Verduurzaming van de ...

  De gemeente faciliteert eigenaren van woningen bij het verduurzamen van de eigen woning.

  Lees meer
 • Economie

  Vestiging van ...

  Innovatieve bedrijven moeten we faciliteren en ondersteunen.

  Lees meer
 • Groen & Buitenruimte

  Bomen

  Verdwenen bomen worden altijd teruggeplaatst.

  Lees meer
 • Groen & Buitenruimte

  Buijtenland van Rhoon

  Het plan van de boeren samen met VNC is de basis voor de inrichting van het buitengebied.

  Lees meer
 • Groen & Buitenruimte

  Groenonderhoud

  Groenonderhoud moet goed en efficiënt worden uitgevoerd.

  Lees meer
 • Financiën

  Besteding van belastinggeld

  Gemeenschapsgeld of belastinggeld moet daaraan worden uitgegeven waarvoor het bedoeld is.

  Lees meer
 • Sport, Kunst en Cultuur

  (Nieuwe) Sportcomplexen

  Sportcomplexen waar grootschalige renovatie of nieuwbouw noodzakelijk is moeten efficiënt en toekomstbestendig zijn

  Lees meer
 • Sport, Kunst en Cultuur

  Gemeentelijke bijdrage ...

  Iedereen kan een Rotterdampas aanvragen, daarvoor is geen bijdrage van de gemeente nodig.

  Lees meer
 • Sport, Kunst en Cultuur

  Kunst- & Cultuursubsidie

  Kunst en Cultuurverenigingen kunnen bij ambities met een maatschappelijk belang een beroep doen op de gemeente

  Lees meer
 • Sport, Kunst en Cultuur

  Sportsubsidie

  Sportverenigingen kunnen bij ambities met een maatschappelijk belang een beroep doen op de gemeente.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Gereguleerde wietteelt

  De VVD is tegen de gereguleerde teelt van wiet (cannabis) in Albrandswaard

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid rond het Delta

  De gemeente moet meer doen aan het gevoel van (on)veiligheid rond het Delta terrein.

  Lees meer
 • Verkeer en Mobiliteit

  30 km zone's

  30 km zone's kunnen in overleg met bewoners worden uitgebreid.

  Lees meer
 • Verkeer en Mobiliteit

  A4-zuid

  De A4 zuid willen we niet ruiken, zien of voelen.....

  Lees meer
 • Verkeer en Mobiliteit

  Fietsverkeer

  Fietsers moeten veilig over de weg kunnen en hun fiets goed op slot (kunnen) plaatsen.

  Lees meer
 • Verkeer en Mobiliteit

  Openbaar Vervoer

  Wanneer iemand niet in staat is om met het OV te reizen, maar dat wel noodzakelijk is moet daar een oplossing voor worden gezocht.

  Lees meer
 • Wonen

  Huisvesting Statushouders

  Albrandswaard voldoet aan zijn regionale en landelijke verplichtingen en dat is voldoende.

  Lees meer
 • Wonen

  Toewijzing huurwoningen

  Huurwoningen moeten vaker toegewezen worden aan mensen uit Albrandswaard

  Lees meer
 • Wonen

  Woningen voor jongeren

  Om te voorkomen dat jongeren Albrandswaard moeten verlaten moeten woningen voor jongeren worden gebouwd.

  Lees meer
 • Zorg en Welzijn

  Bestrijding van eenzaamheid

  Inzetten op het wegnemen van het gevoel van eenzaamheid

  Lees meer
 • Zorg en Welzijn

  Mantelzorg

  Mantelzorgers verdienen onze waardering om de inzet die zij plegen.

  Lees meer
 • Zorg en Welzijn

  Wijkverpleging

  Wijkverpleging en thuiszorg moet in iedere wijk beschikbaar zijn

  Lees meer