Column van de wethouder: Nog een paar plekken te vullen

Regelmatig word ik op straat aangesproken door mensen die graag willen weten wat er gaat gebeuren met lege plekken die soms al best lang in de beide centra liggen te wachten op een ontwikkeling. Op die momenten besef ik weer dat planvorming, besluitvorming door college en raad en vervolgens een bezwaar- en beroepsprocedure van betrokken partijen soms wel héél lang kunnen duren en dat zo’n leeg stukje dorp niet echt aantrekkelijk is. En soms is er gewoon geen haalbaar plan voor een plekje en moet worden gezocht naar alternatieven of wacht een eigenaar op het juiste moment om een plan te realiseren.

Maar het tij lijkt te keren en een paar van die plekken gaan het komend jaar veranderen. Plekken die allemaal worden opgevuld met nieuwe ontwikkelingen.

Eind deze maand wordt een start gemaakt met de bouw van ‘De Hooghe Heerlijckheid’ op de plek waar niet eens zo heel lang geleden nog een rij winkels stond, waaronder de Rabobank Rhoon. Daarvoor in de plaats komen appartementen met daaronder (in vaktermen heet dat ‘de plint’) winkelruimte. Niet te veel winkels natuurlijk, maar er is nog beperkt ruimte voor wat meer.

Waar ook nog ruimte is voor winkels is de Emmastraat in Poortugaal. Op die centrale plek tussen de beide supermarkten, waar toevallig ook ooit een Rabobank stond, wordt hard gewerkt aan een nieuwbouwplan. Het is de bedoeling om ook hier appartementen en in de plint winkels en hoogst waarschijnlijk een gezondheidscentrum te realiseren.

Terug naar Rhoon ligt er naast de garage aan de Dorspdijk al een tijd een stukje grond waar een paar jaar geleden al geprobeerd is om appartementen te bouwen. Dat is toen niet gelukt, maar op dit moment wordt door de ontwikkelaar die ook in Poortugaal aan de slag wil een plan gemaakt voor zowel het garagebedrijf als het stuk grond ernaast. Ook daar zullen appartementen worden gerealiseerd; daar is op dit moment veel vraag naar.

Een laatste leeg plekje in het centrum ligt tegenover Albert Heijn aan het Louwerensplein. Hier zijn de afgelopen weken eveneens stappen gemaakt waarmee een ontwikkeling ook daar steeds realistischer lijkt te worden. De uitdaging op dat stukje - met name voor parkeren - is erg groot, maar ik ben ervan overtuigd dat er later dit jaar een plan met potentie zal liggen.

Leuk detail is dat bij al deze projecten mensen aan het werk zijn met een sterke lokale binding. Ze zijn hier geboren, hebben hier gewoond of wonen er nog steeds. Daardoor begrijpen ze wat er leeft en snappen ze de belangen die er spelen. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat ze het voor elkaar gaan krijgen om op de lege plekken iets moois te bouwen.

Marco C.C. Goedknegt
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Duurzaamheid & Milieu