Begroting Albrandswaard Unaniem vastgesteld

In een bijna duizelingwekkend snelle vergadering is de laatste begroting (2018) van het college VVD-EVA-PvdA-NAP unaniem door de gemeenteraad van Albrandswaard vastgesteld. De totale geluidsopname duurt slechts 56 min en 53 seconden.

Voorafgaand aan het debat was er nog gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen aan het college, maar daarvan werd geen gebruik gemaakt. In het daarop volgende debat was er bij de ChristenUnie/SGP fractie zelfs geen behoefte aan een eerste termijn.

De uiteindelijke unaniem vastgestelde begroting is een mooi signaal van een nieuwe eensgezindheid binnen de huidige gemeenteraad.