Column van de wethouder: Dorpen tussen windmolens?

Afgelopen maandag is met de gemeenteraad gesproken over wat ik voor het gemak maar even de zienswijze windmolens noem. In 2012 zijn er, in de toenmalige Stadsregio, afspraken gemaakt over het realiseren van grofweg 50 windmolens in de regio. In Albrandswaard stonden volgens die afspraken geen molens gepland. Dit is ook in lijn met de Raadsmotie uit 2012 die stelde dat er geen plaats is voor windmolens in onze gemeente. Uitgemaakte zaak denk je dan….

Niets is minder waar! Het aantal geplaatste windmolens is lager dan verwacht en de provincie is op zoek gegaan naar alternatieve locaties. In Albrandswaard ziet de Provincie nu twee locaties waar windmolens mogelijk zouden zijn. Bij het bos Valckesteyn en op het Distripark Eemhaven langs de A15. Maar daar houdt het niet op. Net buiten de gemeentegrenzen, op het industriegebied De Charloise Poort en aan de overkant van de Oude Maas bij de waterzuivering op de Berenplaat, staan ook molens gepland. Stelt u zich eens voor hoe dat er over 5 jaar uit kan zien….

Albrandswaard 2022…. We lopen over de nog steeds mooie Essendijk, aan weerszijden zien we mooie akkers die op een moderne manier bebouwd worden door onze boeren. Veldleeuweriken vliegen af en aan naar hun nest om de jongen te voeren. Bijen vliegen af en aan tussen de prachtige bloemenranden en de bijenkasten om heerlijke honing te maken, die als streekproduct te koop is. Er is zelfs sprake dat er vorige week een Grauwe Kiekendief in het gebied is gezien.

Maar dan, als we naar de noordelijke horizon kijken, zien we nog voor de skyline van Rotterdam de windmolen op Charlois. De wieken draaien in een trage cadans hun onophoudelijke rondjes. Nu zijn we in Albrandswaard wel gewend dat we dicht bij de grote stad wonen en het uitzicht minder idyllisch is dan we vaak zouden willen, maar toch…. Vervolgens draaien we een beetje naar links en zien de molens op het Distripark en bij het bos Valckesteyn boven het dorp uitkomen. Het gevoel van de grote stad bekruipt ons meer en meer. Gelukkig hebben we de Zegenpolder nog waar in 2017 de Provincie de eerste experimenten is gestart met de nieuwe manier van bebouwen. Maar als we ons omdraaien naar het zuiden stijgen hoog boven de knotwilgen van onze prachtige grienden de windmolens op Beerenplaat uit. Het gevoel van open en buiten wonen, dorpen tussen groen en stad… of moeten we dat in 2022 veranderen in ‘dorpen tussen de windmolens’? Wat het college van Albrandswaard betreft niet! We zullen ons onder andere met de zienswijze die zal worden ingediend blijven inzetten tegen de komst van windmolens in en om Albrandswaard.