Column van de wethouder: Er gaat iets veranderen... (met onze Energiebronnen)

De manier waarop we omgaan met energie gaat de komende jaren veranderen. Nu denkt u misschien, daar hebben we de zonnepanelen of windmolens weer. Maar het gaat verder dan dat.

Grofweg kunnen we de energie die we thuis gebruiken indelen in drie categorieën. Stroom om het huishouden en alle daarvoor noodzakelijke apparaten (sommige wat meer noodzakelijk dan andere) te laten draaien, brandstof die de meeste van ons verbruiken met onze auto’s en gas voor het verwarmen van onze huizen, voor warm water en vaak nog om mee te koken.

De manier waarom we met de auto rijden verandert al langzaam. Steeds meer mensen rijden een hybride, hoewel dat eigenlijk vaak is omdat het zo lekker laag in de bijtelling zit. De volledig elektrische auto’s van Tesla en Opel zijn inmiddels een regelmatig gezien model op onze wegen en Volvo liet deze week weten dat vanaf 2019 alle nieuwe modellen een elektromotor hebben. Alternatieven voor de accu zoals waterstof om een groter bereik te hebben zijn voorhanden en het lijkt er op dat andere gemeenten Albrandswaard gaan volgen met een waterstoftankstation. De vraag hoe lang het nog duurt voordat elektrisch rijden de standaard is, is afhankelijk van de snelheid waarmee de auto-industrie de auto’s kan maken en de termijn waarbinnen de auto’s worden vervangen. Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd.

Wat minder bekend is, is dat er ook iets gaat veranderen in de manier waarop wij omgaan met gas en de vanzelfsprekendheid waarmee we op gas vertrouwen. Langzaam begint de discussie los te komen over de toekomst van het Nederlandse gasnet en de mogelijke alternatieven. Los van wel of geen gaswinning in Groningen zijn er meerdere redenen om aan te nemen dat op termijn gas niet meer in alle woningen beschikbaar zal zijn. Nu al worden nieuwbouwwijken ontwikkeld zonder gasaansluiting en wordt voor een andere manier van verwarming gekozen, bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Wellicht het overwegen waard wanneer uw CV ketel aan vervanging toe is.

Het lastige in de veranderende wereld rond onze honger naar energie is dat de toekomst zo onvoorspelbaar is. Om toch een beeld te krijgen welke paden er eventueel bewandeld kunnen worden heeft de gemeenteraad unaniem een motie van VVD en EVA gesteund om Albrandswaard voor te bereiden op de energievraag van de toekomst. Deze motie bevestigt de noodzaak die het college ziet om het energiegebruik van onze gemeente en haar inwoners onder de aandacht te brengen.

Na de zomer, zoals het er nu naar uitziet in oktober, organiseren wij een bijeenkomst voor raadsleden, inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden over actuele ontwikkelingen op het gebied van energie en wat we mogen verwachten in de nabije of verdere toekomst.