Lokale VVD in Albrandswaard kritisch over wildgroei aan laadpalen

Het aanwijzen van parkeerplaatsen die enkel en alleen gebruikt mogen worden om elektrische auto's op te laden zorgt ervoor dat de beschikbare parkeerplaatsen in een straat, wijk of het centrum minder wordt. De plekken zijn regelmatig leeg terwijl andere bestuurders soms moeten zoeken naar een plekje.

Al bij de begrotingsbehandeling 2014 heeft de VVD het college gevraagd om beleid te ontwikkelen voor het plaatsen van oplaadpalen. De daarvoor ingediende motie is met  meerderheid van stemmen aangenomen.

In 2015 is met Raadsbesluit 993277 besloten om  geen oplaadpunten voor elektrische voertuigen te realiseren voor er een gedegen beleid is ontwikkeld. Vervolgens is op de ingekomen stukkenlijst van de raadsvergadering is in september 2016 een raadsinformatiebrief met beleidsregels aan de raad aangeboden. 

De VVD is tot op heden niet tevreden met de toewijzingsbeleid van dit college. Onlangs zijn weer 6 openbare parkeerplaatsen aangewezen die enkel gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische voertuigen onder ogen, te weten op de Bouwlust, de Sikkel en de Kees van Dongelaan.

De VVD heeft kritische vragen gesteld aan het college over de relatie tussen deze aanwijzing en het gebrek aan parkeerplaatsen op straat.