VVD Motie voor actievere rol gemeente naar bedrijven overgenomen.

De VVD fractie heeft bij de behandeling van de begroting gepleit voor actievere rol van de gemeente bij het onderhouden van de contacten met onze ondernemers.

Dat kan door het aanstellen van een bedrijfscontactfunctionaris. Deze medewerker moet de contacten en samenwerking tussen bedrijven en gemeente verbeteren. Daardoor komen de economische ontwikkelingen binnen onze gemeente beter in beeld en kan de gemeente waar gewenst een faciliterende rol spelen. De motie werd door het college overgenomen en word de komende maanden worden uitgevoerd.