Het huis van Albrandswaard

In de raadsvergadering van 3 juni kwam een belangrijk agendapunt aan bod; het Huis van Albrandswaard. De besluitvorming op dit dossier heeft lang op zich laten wachten. De bijdrage van Jolanda Ram de VVD was als volgt:

“start bijdrage”

Voorzitter,

Dit dossier loopt al behoorlijk wat jaren. Immers, december 2004 heeft de raad al unaniem een motie aangenomen voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Interessant detail is dat in die motie stond dat het dient te worden gerealiseerd binnen 15 jaar, dus uiterlijk in 2019.

Voorzitter, we zijn nu 15 jaar verder en dienen vanavond als raad een definitief besluit te nemen om het bouwen van een nieuw gemeentehuis mogelijk te maken. Deze raad is de afgelopen jaren niet, en ik zeg met klem NIET, over 1 nacht ijs gegaan. Een zorgvuldig ingestelde begeleidingscommissie heeft veelvuldig met elkaar gedebatteerd over de beste mogelijkheden en daarbij zoveel mogelijk opties meegenomen. Denk hierbij aan:

·         Helemaal geen gemeentehuis meer;

·         Bestaande, leegstaande panden aanpassen;

·         Een nieuwe huurovereenkomst aangaan in dit of een ander pand;

·         Een nieuw gebouw

 Uiteindelijk is onze keuze gevallen op de laatste optie. Het bouwen van een nieuw gemeentehuis.

Voorzitter, Zeker voor de VVD, was de optie voor nieuwbouw niet degene die het meest voor de hand lag. Ik hoor u denken, was het niet de VVD die in 2014 op de borden had staan “geen geld voor een nieuw gemeentehuis”? Ja voorzitter dat was inderdaad de VVD. Wij hebben dan ook kritisch gekeken naar het financiële plaatje, want een nieuw gemeentehuis kost een hoop geld. Echter in het gehele proces is gebleken dat een pand huren financieel de minst gunstige opties was. Wanneer we investeren in stenen wordt het gebouw in de loop der jaren eigendom van de gemeente. Bij huur zouden we maandelijks het geld zien wegvloeien. En ja, nieuwbouw is nu een flinke investering, maar bij de VVD denken we graag aan de lange termijn en daarin is een pand kopen volgens ons de beste en voordeligste optie.

Naast het financiele plaatje biedt deze locatie ook een plek voor publieke zaken en het gemeentebestuur. Daarnaast is de locatie direct aan de sporthal gelegen. Het brengt daardoor, bestuur, sport en het maatschappelijk leven bij elkaar en wordt daarmee een mix van diverse voorzieningen. Hierdoor krijgen inwoners van Albrandswaard een functioneel, toegankelijk en bereikbaar gemeentehuis om wonen in onze mooie gemeente nog prettiger te maken.

Tot slot is een belangrijk punt voor de VVD, dat wij vinden dat Albrandswaard een volwaardige, zelfstandige gemeente is en moet blijven. Met een eigen gemeentehuis, waar inwoners trots op kunnen zijn, versterken wij onze positie als een zelfstandig Albrandswaard.

Voorzitter, de VVD zal voor dit voorstel stemmen om ook het tweede deel van het krediet beschikbaar te stellen.

Wij kijken uit naar het resultaat.

“einde bijdrage”

Hoewel de meeste partijen in de raad het met VVD eens zijn dat het voorliggende plan de meest voordelige en toekomstgerichte plan is, werd er een amendement ingediend door EVA om kaders te stellen bij budgetoverschrijvingen.

Na een korte schorsing en discussie binnen de fractie waren wij het snel eens dat het amendement door de VVD niet kon worden aangenomen. In de overweging dat “De inwoners van Albrandswaard niet de dupe mogen worden van mogelijke overschrijdingen van het budget”,  wordt een belofte gedaan die niet kan worden waargemaakt. Immers, budgetoverschrijdingen gaan altijd ten koste van gemeenschapsgeld.

Ook het besluit is niet uitvoerbaar. Dat zou immers betekenen dat een consequentie van een budgetoverschrijding zou zijn dat de gemeente haar personeel moet ontslaan. In een derde termijn, aangevraagd door de VVD, veegde de raad aan de hand van korte bijdrages het amendement gelukkig definitief van tafel.

Aan het eind van de avond werd door het grootste gedeelte van de raad voor het besluit gestemd waardoor het college een start kan gaan maken met het bouwen van het Huis van Albrandswaard.