Bewonersparticipatie

Bewonerparticipatie is vanzelfsprekend bij veranderingen in hun eigen buurt. Dat kan in een beginstadium zijn van planvorming waarbij bewoners invloed op de inhoud van een besluit kunnen hebben, maar ook in een later stadium waar invloed is op de werkelijke uitvoering. Afhankelijk van de verandering en de mate van mogelijke invloed kan per situatie de manier van participatie worden gekozen.