Afvalscheiding is een must

Afvalscheiding draagt bij aan de circulaire economie en een lagere milieubelasting. Door een effectieve afvalscheiding aan de bron, dus bij de inwoners thuis, worden de kosten van de verwerking van het afval lager. Daardoor kunnen de gemeentelijke belasting omlaag omdat deze gekoppeld is aan de kosten van de afvalverwerking. Iedereen zou zijn of haar afval in het belang van de toekomstige generaties moeten scheiden. Afdwingen daarvan is echter heel moeilijk. Wanneer op termijn afvalscheiding onvoldoende blijft zal zullen de de tarieven voor afvalverwerking mogelijk stijgen of zelfs mensen die scheiden minder betalen dan mensen die dat bewust niet doen.

Door het goed scheiden van ons huishoudelijk afval kan een groot deel daarvan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. We zijn al jaren gewend om papier apart in te zamelen maar bijna al ons afval kan worden hergebruikt. Groente, fruit en tuinafval wordt gecomposteerd en plastic en metaal afval kan worden omgesmolten tot nieuwe flessen, folie's of blik.

Apart inzamelen van al deze nieuwe grondstoffen betekend dat de kosten voor het verbranden van het restafval veel lager uitpakken, en dat merken onze inwoners direct in de portemonnee door een lagere afvalstoffenheffing.