Groenonderhoud

Albrandswaard is een groene gemeente. Groen wordt als een waardevol onderdeel van de buitenruimte gezien en moet waar mogelijk behouden blijven en goed onderhouden worden. Wanneer waardevol groen zoals bomen of groene zones om wat voor reden dan ook moeten verdwijnen moet er op een andere plek gezocht worden naar compensatie daarvan.

Groenonderhoud moet we efficiënt en goed worden uitgevoerd voor een prijs die daarbij in de juiste verhouding is. Bij een prettige woonomgeving zoals Albrandswaard bied hoort een zeker kwaliteitsniveau.

Dat niveau is door de gemeenteraad vastgesteld en moet minimaal behouden blijven. Op sommige punten mag er zelfs wel wat kwaliteit bij.