Energieopgave

De ambitie van de rijksoverheid is om in 2050 CO2 neutraal te zijn. De VVD Albrandswaard onderschrijft deze ambitie maar is van mening dat het moeilijk genoeg wordt om dat te bereiken. Inzet daarbij is dat de verhuurders van woningen hun verantwoordelijkheid nemen voor het verduurzamen van de huurwoningen. Een andere, misschien grotere, uitdaging ligt bij het bewust maken van de eigen woning bezitter om te investeren in duurzaamheid.

Zonder het verduurzamen van de eigen woningen gaan de ambities om in 2050 energie neutraal te zijn niet gehaald worden. De VVD wil inzetten op het vergroten van de kennis bij eigenaren van woningen en het bereikbaar maken van de technologie om de eigen woning te verduurzamen. Dat kan door te investeren op isoleren, energie besparen of zelf energie opwekken. We moeten het samen doen, anders lukt het niet!

In Albrandswaard verwarmt vrijwel iedereen zijn of haar woning nog met aardgas. Ook koken veel mensen nog op gas.

Het gebruik van de gasvoorraden in Nederland staan al langere tijd ter discussie en afhankelijkheid van gas uit het buitenland wordt gezien als een toekomstig risico. De techniek is zover dat we onze huizen kunnen verwarmen zonder gebruik te maken van aardgas. Omdat de levering van aardgas aan bestaande woningen in de toekomst al ter discussie staat bouwen we woningen in nieuwbouwprojecten zonder aansluiting op het aardgasnet.