Vestiging van (innovatieve) bedrijven

Albrandswaard is een geliefde gemeente voor startende bedrijven en bedrijven die zich in fase van groei bevinden. De ruimte voor groei is in Albrandswaard echter beperkt, zowel in oppervlakte als in de belasting van de omgeving. (overlast door geluid, verkeer etc.). Daar waar bedrijven zich kunnen vestigen willen wij de vestiging van (innovatieve) bedrijven stimuleren en faciliteren. Daarbij staat voorop dat deze bedrijven moeten passen bij het karakter van onze bedrijventerreinen en onze woonomgeving.