Buijtenland van Rhoon

De VVD heeft zich in 2014 gecommitteerd aan het "Advies Veerman" Dit advies gaat er vanuit dat het plan van de verenigde agrarische ondernemers (VABIJ) en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) de basis is van de ontwikkelingen in het Buijtenland van Rhoon. Dat betekent dat de landbouw in de toekomst niet per definitie biologisch plaats zal vinden maar wel in een vorm waarbij er tussen de gewassen veel natuur te vinden is zoals bloemen, planten, vogels en andere dieren.