Tegenprestatie

De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Het is belangrijk dat onze samenleving dat vangnet biedt. Wij willen wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan. Door werk te laten lonen en verschillende toeslagen te beperken, willen we ook hen weer aan de slag helpen.

Als je in de bijstand zit, verwachten we dat je een tegenprestatie levert. Op die manier doe je concreet iets terug voor de uitkering die je ontvangt. Tegelijkertijd blijf je onderdeel van de samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt regelmaat in je leven. Daarmee vergroot je ook je eigen kansen om door te stromen naar een echte baan. Omdat wij dat alles erg belangrijk vinden, is de tegenprestatie verplicht.

We stellen die voorwaarden niet voor niets. We willen dat zo veel mogelijk mensen werken. Dat lukt niet als gemeenten allerlei extra potjes met geld openmaken voor bijstandsgerechtigden. Het is goed bedoeld, maar het houdt mensen onnodig lang in een uitkering.