(Nieuwe) Sportcomplexen

Albrandswaard heeft met 25.000 inwoners en vier voetbalverenigingen een ruim aanbod. De toekomst van dit aanbod staat onder druk doordat het voor verenigingen in het algemeen steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden.

Ook de toenemende kosten in het beheer en onderhoud van de sportparken en de noodzaak op sportpark de Omloop voor grootschalige renovatie of nieuwbouw maakt dat er efficiënt met het beschikbare geld moet worden omgegaan door bijvoorbeeld de bouw van 1 sportkantine in plaats van 2.

Of de clubs als gevolg van deze beslissing de keuze maken dat het verstandig is om te fuseren of niet is aan hen.

Ook als het gaat om de locatiekeuze voor de toekomst van sportpark De Omloop gaat de VVD voor een zo efficiënt mogelijke combinatie van kosten en beschikbare locaties. De meest geschikte locatie (wat betreft ruimte, beschikbaarheid, geld en omgeving) wordt daarbij gekozen. Draagvlak bij betrokken partijen is essentieel.

De sportparken zijn openbaar in karakter en gebruik. In Poortugaal loopt een belangrijke fietsverbinding over het sportpark. Het sportpark de omloop in Rhoon is minder toegankelijk, maar beide parken kunnen en worden ook gebruikt door inwoners buiten de trainingstijden. Het afsluiten van de sportparken leidt niet per definitie tot minder vandalisme. Het probleem verdient wel de aandacht door bijvoorbeeld het tijdelijk plaatsen van een camera op de gewenste momenten.