Meer BOA's op straat

De VVD Albrandswaard is voor uitbreiding van het aantal BOA's dat beschikbaar is voor onze gemeente. Wij willen twee BOA's per kern beschikbaar hebben voor het signaleren van verschillende "irritatiefactoren" en overtredingen.