Verduurzaming van de eigen woning

De verduurzaming van het eigen woningbezit is de komende jaren één van de grootste uitdagingen in de energietransitie. Iedereen heeft een eigen reden waarom hij of zij al wel is begonnen mat het nemen van extra maatregelen of waarom (nog) niet.

Ieder type woning vraagt ook om eigen specifieke maatregelen en ieder gezin of huishouden heeft ook een eigen manier van leven wat invloed heeft op het energieverbruik.

De VVD vind dat Albrandswaard haar inwoners moet faciliteren bij het maken van de keuze welke maatregelen zij nemen en op welk moment. Bewustzijn, kennis van de mogelijkheden en het gevoel van urgentie zijn 3 factoren die daarbij een rol spelen. Wanneer de buurman geen maandelijkse lasten meer heeft en daarbij ook nog een goed gevoel overhoudt dat hij bijdraagt aan de energieopgave komt er vanuit de inwoners zelf iets op gang.

De woonwijzerwinkel biedt inwoners van Albrandswaard een gratis advies op maat. Zij kunnen ook de weg wijzen bij het aanvragen van eventuele subsidies.Op deze wijze draagt de gemeente bij aan de bewustwording en aan het maken van de keuze welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. De kosten van de ingreep zijn wel, net als de verlaging van de energierekening voor de eigenaar van de woning.