Woningen voor jongeren

Jongeren die in Albrandswaard willen blijven wonen, of na een studie terug willen keren naar Albrandswaard vinden vaak lastig een eerste woning. De doorstroming in de goedkopere huurwoningen is laag en het aanbod bestaat grotendeels uit eengezinswoningen terwijl zij vaak een appartement of studio zoeken.

Bij de ontwikkeling van nieuwbouw wil de VVD aandacht voor met name de woningen voor starters (en ouderen). Dat betekend bereikbare koopwoningen of goedkope huurwoningen, de zogenaamde "sociale woningbouw". Om dat te bereiken hoeft niet altijd nieuw worden gebouwd door de woningcorporaties.

Door het aanbod van woningen in het middeldure segment uit te breiden zal er meer doorstroming kunnen ontstaan waardoor er meer goedkope woningen beschikbaar komen. Die moeten dan wel, wanneer het huurwoningen betreft, worden toegewezen aan inwoners uit Albrandswaard.