Bestrijding van eenzaamheid

Ouderen, maar ook jonge mensen die een klein netwerk hebben, kunnen zich eenzaam voelen, ook al is dat niet altijd duidelijk zichtbaar. De VVD wil onderzoeken hoe een deel van het geld dat bijvoorbeeld bedoeld is voor het sociaal domein ingezet kan worden om iets aan die eenzaamheid te doen. Bijvoorbeeld door initiatieven vanuit onze inwoners of verenigingen meer te faciliteren.