Huisvesting Statushouders

Albrandswaard houdt zich aan zijn landelijke en regionale verplichtingen voor het huisvesten van statushouders en dat is voor de VVD voldoende. Daarmee wordt een behoorlijke claim gelegd op de beschikbaarheid van goedkope (sociale) huurwoningen waardoor het moeilijk is voor ouderen en jongeren om in Albrandswaard een woning te vinden.

Aan de andere kant doen onze inwoners, doordat ze langer thuis willen wonen of een zorgvraag hebben, steeds vaker een beroep op de vertrouwde omgeving. Dan moet het voor die omgeving wel mogelijk zijn om in de buurt te blijven wonen anders heeft dat een negatief effect op de sociale cohesie van onze dorpen.

Het voldoen aan de landelijke opgave voor het huisvesten van statushouders is voor de VVD voldoende.