Fietsverkeer

Veel inwoners gaan (een deel van de reis) op de fiets naar het werk of school. Daarbij moeten zij hun weg veilig kunnen afleggen. Op grote doorgaande wegen wordt, daar waar de ruimte het toelaat een gescheiden fietsstrook aangelegd of wanneer de ruimte er niet is op de rijbaan een fietsstrook aangegeven.

Fietsers op rotondes:

Op rotondes wordt voorrangssituatie per locatie bekeken en  beoordeeld op veiligheid en duidelijkheid. Dat kan dus per locatie verschillen. Eventueel landelijk beleid wordt daarbij vanzelfsprekend meegenomen. Wanneer een rotonde wordt aangelegd of heringericht is het moment daar om te beslissen over de voorrangssituatie.

Fietsenstallingen:

Bij de metrostations moet voldoende gelegenheid zijn om een fiets goed en op slot te stallen. Samen met de RET moet de gemeente Albrandswaard zich inspannen een zo veilig mogelijke situatie te realiseren met eventueel cameratoezicht. Een permanent bemande fietsenstalling is niet realistisch.